Om JollyPop

JollyPop leveres av Medtech AS i Norge og Sverige, og er den nyeste og mest innovative smokken på markedet. 

JollyPop er utviklet for å dekke behovet for medisinske smokker i sykehus. Det er Read McCarty, samme person som står bak Soothie og GumDrop smokkene, som er utvikleren. Soothie kom på markedet for ca. 30 år siden, og GumDrop for ca. 20 år siden. JollyPop kom på marked i 2015 og er den siste utviklede smokken, basert på erfaringer fra de to andre og på ny teknologi. Den er både lettere, mer komfortabel og mer anatomisk riktig.

Sammenlignet med andre smokker på det neonatale markedet har JollyPop også fått svært gode tilbakemeldinger fra fagmiljøene på sykehusene, og stadig flere blir oppmerksomme på og ønsker JollyPop.

 JollyPop er smokken som de aller fleste babyer tar. Selv de som har vanskelig med å akseptere smokk. Den er naturtro, 30% lettere enn andre smokker, utformet til CPAP, anatomisk formet til å passe ansiktet og støpt i ett stykke for å hindre at deler kan løsne. Den har hull på hver side av smokken som ventilasjon og for å hindre at den kleber seg til huden.

  • Klinisk bakgrunn
  • Vurderinger gjort i forhold til design og utforming
  • Produktspesifikasjoner og fordeler
  • Referanser

 

Klinisk bakgrunn

Bruk av smokk kan gi smertelindring, stimulere utvikling av sugeevnen utenom ernæring, bidra til selvstimulering og trøst, lette innsovningen og forbedre fordøyelsen ved sondeernæring. Spesielt syke og for tidlig fødte barn kan ha medisinske og pleiemedisinske grunner til å bruke smokk (1, 2, 3). Studier som Cochrane har gjort viser at spedbarn som stimuleres til å utvikle sugeevnen utenom ernæring også har kortere sykehusopphold (3). Ingen av studiene i undersøkelsen viser noen tegn til skadelig effekt ved bruk av smokk.

Flere studier har vist at bruk av smokk antas å bidra til å redusere risiko for Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) (2).

Vurderinger gjort i forhold til design og utforming

Smokker utviklet for bruk i sykehus, og spesielt i neonatale avdelinger, må være utformet på en slik måte at de kan dekke behovene til både pasientene og behandlingen. De må i tillegg fylle krav som stilles i gjeldende retningslinjer. American Academy of Pediatrics stiller blant annet krav til at smokkene av sikkerhetsmessige grunner skal være støpt i ett stykke. De stiller også krav til valg av materiale, og kjemisk innhold og bio-kompatibilitet skal være i henhold til sikkerhetskravene.

Størrelsen på de medisinske smokkene til premature babyer må tilpasses. Små og skjøre babyer trekker fordel av at JollyPop smokkene er myke og anatomisk formet til ansiktet. Hullene på sidene av smokkene gir lufting til huden i tillegg til at de hindrer at smokken fester seg til huden.

 

Produktspesifikasjon og fordeler

JollyPop er utviklet av den samme person som i sin tid utviklet GumDrop og Soothie smokkene. Etter at de kom på markedet oppdaget han en helt ny prosess som har ført til at JollyPop smokkene er mer komfortable og sikrere enn de andre smokkene. Den naturtro nippelen på JollyPop er også en viktig faktor.

 JollyPop finnes i tre størrelser, slik at smokkene kan brukes helt fra premature babyer til små barn, så lenge de bruker smokk. Den lave profilen på smokken med sin buete fasong er tilpasset babyansiktet. Og ved at smokken er laget av 100% medisinsk silikon gir det barnet en optimal komfort ved bruk.

I den unike produksjonsprosessen brukes det to forskjellig typer silikon. Det gjør at kravene til sikkerhet og kliniske retningslinjer oppfylles, i tillegg til at man unngår at smokken får en hard indre kjerne, slik andre smokker har.

JollyPop smokken er utformet for å gi plass til CPAP og den er 30% lettere enn andre smokker.

Etter at JollyPop kom på det amerikanske markedet i 2015 ble det gjort en evaluering av smokken på over 1000 babyer i 120 sykehus i USA. 98% av disse sykehusene valgte å gå over til JollyPop (5).